Okładka rocznika 2023 

 

Edycja 2023 - ukazało się 13 artykułów, ss. 214, ISBN 978-83-960358-2-0, recenzentką wydania była dr hab. Adriana Dawid, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

Nikt nie pisze tak dobrze o historii małych miejscowości czy regionów, jak jego mieszkańcy lub osoby mocno z nimi związane. "Dobrze" oznacza, że eksponuje się pozytywne strony funkcjonowania lokalnej społeczności. W przypadku niniejszej publikacji to określenie oznacza także rzetelne przygotowanie tekstów pod względem merytorycznym i językowym. Dodatkowo prezentowane w niniejszym "Roczniku Toszeckim" teksty są zredagowane w sposób przystępny dla odbiorców tak, że po prostu dobrze się je czyta. To zbiór różnorodnych materiałów wspomnieniowych, sentymentalnych, naukowych. Wszystkie wzbogacają wiedzę o przeszłości okolic Toszka i różnych losach ich mieszkańców. Lektura tej publikacji jest w wielu fragmentach intrygująca, zaskakująca, a zawsze interesująca i wartościowa. (fragment recenzji)

 

Wersje poprzednie od 2017 do 2022 roku:

 

Okładka rocznika toszeckiego z roku 2017

 

Edycja 2017 - ukazało się 13 artykułów, ss. 176.ISBN 978-83-937265-4-7. Recenzentem wydania był prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Powiat toszecki powstał dwieście lat temu. Była to wówczas decyzja pruskich ministrów, starających się zmodernizować państwo, która okazało się przestarzałe w konfrontacji z napoleońską Francją równych i wolnych obywateli. Dzieje Toszka sięgają jednak znacznie dalej, aż do piastowskiego, polskiego średniowiecza. Miasto dzieliło od tamtej pory ze Śląskiem przez kilkaset lat dramatyczną, ale niezwykle barwną historię.

„Rocznik Toszecki”, debiutujący na rynku wydawniczym, ma przybliżyć historię powiatu toszeckiego, przede wszystkim pokazując to, co umyka w książkach i artykułach poświęconych „wielkiej historii”. Nie pozwólmy jednak zwieźć się przekonaniu, że „mała historia”, historia naszych rodzin, dzieje naszych przodków i otaczających nas miejsc pamięci, nie budzą fascynacji. „Rocznik Toszecki” pokazuje już w pierwszym tomie, ile w tym regionie wyjątkowych, intrygujących postaci i wydarzeń. (fragment recenzji)

Relacja filmowa ze spotkania promocyjnego: TUTAJ

 

Okładka rocznika toszeckiego z roku 2018 

 

Edycja 2018 - ukazało się 15 artykułów, ss. 152, ISBN 978-83-937265-5-4. Recenzentem wydania była prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowcz, z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej - te słowa Cypriana Kamila Norwida idealnie wpisują się w treść kolejnego tomu „Rocznika Toszeckiego”. Znajdujemy w nim bowiem artykuły, które mówią o miejscach i osobach dobrze nam znanych, wiele z nich mijamy codziennie, z niektórymi bohaterami tekstów dopiero co rozmawialiśmy. Zabiegani, zapracowani rzadko znajdujemy chwilę, by zastanowić się nad dawnymi czasami, nad dziejami miejsca, którym jesteśmy związani od dziecka, nad losem ludzi, którzy przed wiekami - tak jak my dziś - tu się rodzili, radowali, pracowali, modlili, umierali. A przecież pozostawili nam cząstkę samych siebie - w kamienicach, ulicach, szkołach, książkach, kościołach, dziełach sztuki, na cmentarzach. Te cząstki złączone jedna z drugą, przez kolejne wieki, począwszy od czasów średniowiecznych aż po współczesne, tworzą nam to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym naszego miasta, gminy, śląska, Polski, Europy. Naszym zadaniem jest zachować to dziedzictwo i przekazać następnym pokoleniom. Dlatego dobrze się stało, że po raz drugi grono Pasjonatów i Miłośników Toszka podjęło się przygotowania nowego tomu „Rocznika Toszeckiego”. Znajdziemy w nim elementy pięknego, wspólnego toszeckiego dziedzictwa, nad którymi warto się pochylić i zadumać. Zapewniam Państwa, że nie będzie to czas stracony. Życzę przyjemnej i owocnej lektury! (fragment recenzji)

Relacja filmowa ze spotkania promocyjnego: TUTAJ

 

Okładka rocznika toszeckiego z roku 2019

 

Edycja 2019 - ukazało się 17 artykułów, ss. 250, ISBN 978-83-937265-2-3. Recenzentem wydania był dr hab. Maciej Fic, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

Dzięki pasji i zapałowi grupy Autorów (wśród których są zawodowi badacze i miłośnicy Klio amatorsko zajmujący się pisarstwem) kolejny już raz mogą Państwo odbyć podróż „w głąb” swojego miasta. Podróż do odległych dziejów, sięgającą wieków średnich, ale także w tę bliższą historię, sprzed kilku czy kilkunastu lat. Podróż obejmującą efekty naukowej refleksji, ale także wspomnienia o ważnych postaciach związanych z miastem czy wreszcie prasowe opisy miasta sprzed lat. Podróż pozwalającą dostrzec wielowymiarowość Toszka i jego mieszkańców. Pokazującą, że czasem nawet niepozorne przydrożne głazy mają swoją ciekawą przeszłość, a wnętrze tak wydawałoby się znanego nam kościoła wciąż kryje w sobie nowe tajemnice. Życzę Państwu, by ta podróż przyniosła z sobą refleksję, pozwoliła dostrzec piękno historii, ale przede wszystkim dała Państwu odpowiedź na pytanie o bogactwo toszeckiego dziedzictwa.(fragment recenzji)

Relacja filmowa ze spotkania promocyjnego: TUTAJ

 

Okładka rocznika toszeckiego z roku 2020

 

Edycja 2020 - ukazało się 17 artykułów, ss. 241, ISBN 978-83-937265-8-5. Recenzentem wydania był dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

Historia regionalna, jakże często lekceważona i pozbawiana autorytetu należnego wiedzy i mądrości, raz jeszcze dowiodła swego znaczenia. Bez niej nie byłoby obszernych syntez prezentujących wielkie epoki i państwa, a postęp w dziedzinie popularyzacji wiedzy o przeszłości stałby się mocno wątpliwy. Kolejny tom „Rocznika Toszeckiego” w pełni potwierdza zalety płynące z poznania lokalnych dziejów. Lektura zawartych w nim artykułów przyniesie wiele nieznanych dotąd informacji, pozwoli zapoznać się ze wspomnieniami o niegdysiejszym życiu codziennym w Toszku, miejscom znanym i powszednim nada nową jakość, płynącą z wiedzy o ich dawnym przeznaczeniu. A poza tym, stanie się intelektualną przygodą. Pożyteczną i inspirującą zarazem.(fragment recenzji)

Relacja filmowa z promocji wydania: TUTAJ

 

Okładka rocznika toszeckiego z roku 2021

 

Edycja 2021- ukazało się 21 artykułów, ss. 336,ISBN 978-83-960358-0-6. Recenzentem wydania był dr hab. Mariusz Patelski, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

Obok publikacji powstających na uniwersytetach i w instytutach badawczych, niezbędna jest aktywność naukowa i popularyzatorska na miejscu - w danym regionie, w mieście i na wsi. Aktywność ta może być ponadto skutecznym remedium na nudę, a także istotnym wsparciem dla szkolnej edukacji regionalnej oraz może sprzyjać integracji lokalnej społeczności zaangażowanej w zdobywanie i upowszechnianie faktów wpisanych w dzieje stron rodzinnych. Z tym większą satysfakcją należy przyjąć inicjatywę wydania kolejnego, 5 numeru „Rocznika Toszeckiego”, ukazującego się o 2017 roku. (fragment recenzji)

 

Okładka z roku 2022

 

Edycja 2022 - ukazało się 18 artykułów, ss. 300, ISBN 978-83-960358-1-3, Recenzentem wydania był dr hab. Miłosz Skrzypek, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

I fragment recenzji: Prezentowane teksty dotykają przestrzeni historii, socjologii, religii, sztuki oraz muzyki. Powierzchowna lektura mogłaby się wiązać z wrażeniem przypadkowości zestawienia, tym niemniej uważny Czytelnik doceni wielowątkowy dyskurs, nawiązujący do antropologii miejsca - badań kulturowych coraz bardziej popularnych w dyscyplinach humanistycznych, społecznych czy artystycznych. To inspirujące otwarcie dla nowych rodzajów refleksji, definiującej lokalne środowisko Toszka. Zawarte w tomie "wspomnienia" ukazują bowiem budowanie wieloaspektowej tożsamości miasta - obejmującej rzeczywiste i symboliczne relacje człowieka z danym miejscem. I choć narracja prezentuje bardzo zróżnicowany warsztat naukowy, warta jest - w mym przekonaniu - zaprezentowania szerszemu kręgowi Odbiorców. (fragment recenzji)

 

Materiały graficzne udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 3.0